Adatkezelési tájékoztató

GDPR (adatvédelmi nyilatkozat), adatkezelési Tájékoztató!

Adatkezelő adatai:

 • Adatkezelő neve: Székely Sára
 • Adatkezelő székhelye: 2100 Gödöllő, Százszorszép u. 43
 • Adószám: 69036941-1-33
 • Nyilvántartási szám: 52606762
 • Telefonszám: +36304319983
 • E-mailcím: jewellery.reflection@gmail.com
 • Weboldal: https://reflectionjewellery.hu/
 • Számlavezető pénzintézet: CIB BANK
 • Számlaszám: 10700196-66411277-51100005

Személyes adatok kezelésének célja:

Személyes adatait a https://reflectionjewellery.hu/ weboldalon található webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük.

Személyes adatok kezelésének jogalapja Személyes adatainak kezelését az alábbi jogalapokon végezzük:

 • webáruház üzemeltetése [vezetéknév, keresztnév, profilkép, e-mail cím, jelszó, vásárlásból történő kizárás ténye, kizárva egyes fizetési módokból, vásárlások]

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul. • • webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez (számlázás, szállítás) kapcsolódó adatok [vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, email cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím]

– Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, vagyis az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

Kezelt személyes adatok kategóriái és az adatok tárolásának időtartama

Személyes adatait az alábbi időtartamban kezeljük:

 1. webáruház üzemeltetése – hozzájárulás visszavonásig,
 2. webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – szerződések teljesítését követő 5 év, A számviteli nyilvántartások alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

Amennyiben folyamatban lévő hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során a ránk irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, a személyes adatok kezelése a fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet.

“Sütik” alkalmazása Amikor a weboldalt használja, az, az adott oldal letöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngészőjében. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy kifejezetten az Önnek tetsző ajánlatokkal találkozzon a világhálón való szörfözés során, valamint a legjobb élményben részesüljön a honlap böngészése közben. A sütik bármikor törölhetők a böngészőben található, „sütik törlése”opcióval.

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás:

Személyes adatait kizárólag vezető tisztségviselőinek, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.

Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

 • Foxpost Zrt. – 3200, Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
 • Paylike – P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia

Az érintettek jogai Hozzáférési jog Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott – információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog Jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsék az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

Törléshez való jog Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A törléshez való jog nem gyakorolható, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jog Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését; vagy tiltakozott az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznak.

Ennek feltétele, hogy az adatkezelés a hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonásának joga Jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhassa.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Panasztétel, bírósági jogorvoslat Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., (ugyfelszolgalat@naih.hu). Jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatnak van helye.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsértettük a Rendelet által biztosított jogait, bírósághoz fordulhat.

Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik.

Velünk szemben indított perben főszabály szerint a Szolnoki Törvényszék illetékes. Személyes adatok forrása Személyes adatait Ön bocsátotta a rendelkezésünkre a webáruház használata során.

Házhoz szállítás, a termék kiszállítása:

Választható házhozszállítással: 1500 Ft (3-5 munkanap) vagy FOXPOST automatába szállítás: 900 Ft.

A megrendelés beérkeztét követően a reflectionjewellery.hu visszaigazolást küld a rendelésről a megrendelő és a termék adataival. Kérjük pontosan adja meg elérhetőségét! Amennyiben megrendeléssel kapcsolatban kérdésünk merülne fel (szállítási cím, méret stb.) felveszem a vásárlóval a kapcsolatot egyeztetés céljából. Abban az esetben, ha időközben valamilyen oknál fogva a megrendeléssel bármi probléma volna haladéktalanul értesítjük vásárlóinkat!.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 14 napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a megvásárolt terméket.

A megrendelt termékek kiszállítását/házhoz szállítását a reflectionjewellery.hu webáruház üzemeltetője Székely Sára megbízásából a csomagot a FOXPOST szállítja ki. Futárjaikkal telefonon lehet egyeztetni a csomag átvételével kapcsolatban.

A webáruházban megvásárolható termékeinket megfelelő csomagolásban szállítjuk megrendelőinknek, termék csomagjainkat egységesen költségmentesen szállítjuk ki a vásárlóink által megadott szállítási címre,

Fontos! Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt, illetve a csomagponton vizsgáld meg, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés (hiány) esetén kérd jegyzőkönyv felvételét és ne vedd át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Ha a csomagoláson, vagy a tartalomban rendellenességet tapasztalsz, azonnal vedd fel a kapcsolatot velünk (Székely Sára +36 30 431 99 83).

5.6 Szállítással kapcsolatos kérdések esetén az jewellery.reflection@gmail.com email címen vagy a (+36) 30 4319983 telefonszámon a webáruház üzemeltetőjének kollégájához lehet fordulni munkaidőben.

Fizetési módok és fizetési feltételek

A megrendelt termék(ek) ellenértékének kiegyenlítésére két lehetőség kínálkozik a webáruházban:

 • bankkártyás fizetés (Paylike)
 • előre utalás banki átutalással

Az összeg beérkezését követően a FOXPOST-t szállítja ki a termékeket.

Item added to cart.
0 items - Ft